Цени 2023 год

цени 2023 год

от 1 юни до 15 юни

двойка-    50

тройка-    60

четворка-70

от 16 юни до 30 юни

двойка-    70

тройка-    80

четворка-90–100

от 1 юли до 31 август

двойка-     100

 тройка-    110

четворка-  120–130                                                                                                              

 

от 1 септември до 15 септември

двойка-  80 

тройка-    90

четворка 100

        от 16 септември по договаряне

цените са в лева