Цени 2022 год

цени 2022 год

от 1 юни до 15 юни

двойка-    50

тройка-    60

четворка-70

от 16 юни до 30 юни

двойка-    60

тройка-    70

четворка-80

от 1 юли до 31 август

двойка-     80

 тройка-    90

четворка-  100                                                                                                              

 

от 1 септември до 15 септември

двойка-  70 

тройка-    80

четворка 90

        от 16 септември по договаряне

цените са в лева