Цени 2020 год

цени 2020 год

от 1 юни до 15 юни

двойка-    40

тройка-    45

четворка-50

от 16 юни до 30 юни

двойка-    50

тройка-    60

четворка-65

от 1 юли до 15 юли

двойка-     60

 тройка-    70

четворка-80                                                                                                                       

от 16 юли до 31 август

двойка-    70

тройка-    80

четворка-85

от 1 септември до 15 септември

двойка-   60

тройка-    65

четворка 70

        от 16 септември по договаряне

цените са в лева