ЦЕНИ 2020 ГОД

Цени 2020 год

от 1ЮЛИ до 15 ЮЛИ                        от 16 ЮЛИ до 31 АВГУСТ

                             двойка-60лв.                                               двойка-70лв.
                             тройка-70лв.                                               тройка-80лв.
                         четворка-80лв.                                           четворка-85лв.

от 1 СЕПТЕМВРИ до 15 СЕПТЕМВРИ       след 15 СЕПТЕМВРИ по договаряне

двойка-50лв

тройка-55лв.

четворка-65лв.