Малка Панорама

dav
dav

Изглед от втория етаж на Малка Панорама
bty

dav
dav

sdr
dav
dav
sdr
sdr
sdr