Арапя -Хотел Панорама

Когато станеш сутрин рано

Малка Панорама

dav
dav

dav

 

Изглед от втория етаж на Малка Панорама
bty

dav
dav

sdr
dav
dav
sdr
sdr
sdr